หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่าด่าน
บ้านเลขที่ : 115/5
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ตะโละ
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0648196461
อีเมล : Tadan@pattani1.go.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดปัตตานี