หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่ากุน
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ตะโละกาโปร์
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073321737
อีเมล : takun_58@pattani1.go.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1