หน่วยงาน : บือดองพัฒนา
บ้านเลขที่ : 48/6
หมู่ที่ : 4
ตำบล : เนินงาม
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0918487025
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1