หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
บ้านเลขที่ : 43/1
หมู่ที่ : 4
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0872979473
อีเมล : Azura04122537@gmail.con
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา