หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073460205
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี