หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ตะโละ
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 0
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1