หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ตันหยงมัส
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0630788025
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 3