หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าตาสา
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0935800853
อีเมล : arisara430@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา