หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขาวัง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : โคกโพธิ์
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0847481193
อีเมล : _
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2