หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : บันนังสตา
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0913095090
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา