หน่วยงาน : ร.ร.บ้านเบอเส้ง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : สะเตงนอก
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073284479
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1