หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : บาเจาะ
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073289190
อีเมล : nuridawahab99@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา