หน่วยงาน : อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
บ้านเลขที่ : ม.5
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0913095090
อีเมล : roihanhayimuhi@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา