หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : มายอ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0928037557
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดปัตตานี