หน่วยงาน : โรงเรียนตชด.บ้านละโอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ศรีบรรพต
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0878992671
อีเมล : bpp.lao@gmail.com
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1