หน่วยงาน : โรงเรียน ตชด.การท่าฯ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 8
ตำบล : โคกสะตอ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0614802500
อีเมล : Airports 442@gmail.com
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1