หน่วยงาน : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 44
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0847503924
อีเมล :
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3