หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ปะนาเระ
อำเภอ : ปะนาเระ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94130
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1