หน่วยงาน : โรงเรียนบึงน้ำใส
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ตะโล๊ะหะลอ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0829297193
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1