หน่วยงาน : โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล)
บ้านเลขที่ : 136
หมู่ที่ : 8
ตำบล : บาโร๊ะ
อำเภอ : ยะหา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0812777818
อีเมล : rasutis.sch@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2