หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรดินนุลอิสลาม
บ้านเลขที่ : 45
หมู่ที่ : 2
ตำบล : บาโงย
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0959569777
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา