หน่วยงาน : รร.บ้านดาลอ
บ้านเลขที่ : _
หมู่ที่ : 3
ตำบล : มะนังยง
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : _
เบอร์ติดต่อ : 0848568215
อีเมล : bandalorschool@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1