หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ม่วงเตี้ย
อำเภอ : แม่ลาน
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0862864372
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี