หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์
บ้านเลขที่ : 2/1
หมู่ที่ : 6
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0854789867
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3