หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ
บ้านเลขที่ : ม.1
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ปะนาเระ
อำเภอ : ปะนาเระ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0872869440
อีเมล : waepeesahmeena@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี