หน่วยงาน : โรงเรียนดาริลอิหซาน
บ้านเลขที่ : 97/3
หมู่ที่ : 4
ตำบล : จะกว๊ะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0848596946
อีเมล : darilihsahschool62@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1