หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 00000
เว็บไซต์ : Narathiwst1.go.th
เบอร์ติดต่อ : 073532300
อีเมล : Admin@narathiwat1.go.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1