หน่วยงาน : กศน.อำเภอทุ่งยางแดง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ตะโละแมะนา
อำเภอ : ทุ่งยางแดง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073481058
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดปัตตานี