หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปละโล๊ะ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : มะนังดาลำ
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0872870308
อีเมล : Nur-tnee@hotmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี