หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : บาโลย
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0908268995
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1