หน่วยงาน : โรีงเรียนบ้านยารอ
บ้านเลขที่ : 0
หมู่ที่ : 1
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล : banyaro@narathiwat.go.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1