หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 6
ตำบล : บือมัง
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0883969845
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา