หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบาเจาะ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : บาเจาะ
อำเภอ : บาเจาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0843968187
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส