หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : อาเนาะรู
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0810943153
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี