หน่วยงาน : โรงงเรียนบ้านบาโงย
บ้านเลขที่ : 142/99
หมู่ที่ : 12
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0883991643
อีเมล : suta142@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1