หน่วยงาน : โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
บ้านเลขที่ : 145
หมู่ที่ : 1
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : ๐๗๓-๓๖๒๕๖๗
อีเมล : tiasoh@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1