หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกูวิง
บ้านเลขที่ : 5
หมู่ที่ : 5
ตำบล : บานา
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0805499215
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1