หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปาเระ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : บาราโหม
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1094300007&Area_CODE=9401
เบอร์ติดต่อ : 073413172
อีเมล : banparekptn1@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1