หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายอิงคยุทธบริหาร
บ้านเลขที่ : 2
หมู่ที่ : 7
ตำบล : บ่อทอง
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0810961781
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2