หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
บ้านเลขที่ : 7
หมู่ที่ : 7
ตำบล : รูสะมิแล
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073434221
อีเมล : puyud school@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1