หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกูวิง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : บานา
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0805499215
อีเมล : Kodiyoh-2527@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1