หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ดาโต๊ะ
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0872923654
อีเมล : bangokasoh@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1