หน่วยงาน : อบต.ท่าเรือ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ท่าเรือ
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0884892660
อีเมล : Phalita2660@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี