หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบากง อำเภอยะหริ่ง
บ้านเลขที่ : 21/2
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ตาลีอายร์
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0899742417
อีเมล : wilai_psu@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1