หน่วยงาน : โรงเรียนบ้าตะบิงตีงี
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : มายอ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073497321
อีเมล : tbp.pnpao@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี