หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรัง
บ้านเลขที่ : 37
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ตรัง
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073473049
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี