หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยือนัง
บ้านเลขที่ : 23
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กาบัง
อำเภอ : กาบัง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0806979959
อีเมล : Ying_097@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2