หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปลักปลา
บ้านเลขที่ : 5
หมู่ที่ : 5
ตำบล : โฆษิต
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1