หน่วยงาน : อบต.กาลูปัง
บ้านเลขที่ : 44/1
หมู่ที่ : 2
ตำบล : กาลูปัง
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0611963861
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา