หน่วยงาน : อบต.ท่าเรือ
บ้านเลขที่ : _
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ท่าเรือ
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : _
เบอร์ติดต่อ : 0884892660
อีเมล : phalita2660@gmail.com
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี